דוחות בצל הקורונה: ביטוח ישיר הפסידה 9 מיליון שקל ברבעון הראשון, למול רווח של 51 מיליון ברבעון המקביל

דוחות בצל הקורונה: ביטוח ישיר הפסידה 9 מיליון שקל ברבעון הראשון, למול רווח של 51 מיליון ברבעון המקביל

ההפסדים נובעים בעיקר מהירידות בשוק ההון שגרעו 52.1 מיליון שקל מרווחי החברה. הורדת התעריפים ברכב רכוש גם גרעה מרווחי החברה אך אלו קוזזו עם הקיטון בתביעות בתקופת המגיפה. החברה לא צופה שינויים עתידים מהותיים בתחום ביטוחי הבריאות וביטוחי החיים על רקע הקורונה

רוצים להמשיך לקרוא?