האוטובוס שהוצת בבני ברק: אפיקים מבוטחת באיילון באמצעות רמות

האוטובוס שהוצת בבני ברק: אפיקים מבוטחת באיילון באמצעות רמות

לא ברור האם מערך הביטוח כולל ביטוח מקיף או חובה בלבד

רוצים להמשיך לקרוא?