האם יוצרת פוליסה משולבת לחבויות ציפיות סבירות של מבוטח למילוי כל צרכיו? / מאת יעקב קיהל

האם יוצרת פוליסה משולבת לחבויות ציפיות סבירות של מבוטח למילוי כל צרכיו? / מאת יעקב קיהל

נראה היה שנוסחי הפוליסה הנדונה יצרו ציפייה של המבוטח כי חבותו כלפי קבלנים וקבלני משנה תחוסה כאן או כאן, אך סוף דבר הוא שהמבטחת טוענת עתה כי הכיסוי אינו חל לא כאן ולא כאן

רוצים להמשיך לקרוא?