האם נכלל בביטוח גם מחסן נוסף, שלא נערך לגביו מסמך או אישור של המבטח?

האם נכלל בביטוח גם מחסן נוסף, שלא נערך לגביו מסמך או אישור של המבטח?

נטען על ידי המבוטח, כי ביקור סוקר במחסן החדש טרם הנזק הינו חוליה במצגי המבטח על הסכמתו לבטח את המחסן

רוצים להמשיך לקרוא?