ההוראות החדשות של הרשות: חברות הביטוח יאלצו לשנות את הפוליסה לרכב רכוש: טופס העדר תביעות לא יכלול תאונות קטנות

ההוראות החדשות של הרשות: חברות הביטוח יאלצו לשנות את הפוליסה לרכב רכוש: טופס העדר תביעות לא יכלול תאונות קטנות

תאונות קטנות מוגדרות כאלו שעלות התיקון שלהן נמוכה מהפרמיה השנתית, הדוח לא יכלול את התביעות שאינן באשמתו של הנהג ועליהן קיבלה חברת הביטוח פיצוי מצד שלישי

רשות שוק ההון החליטה לטפל באחד מהנושאים שהטרידו את קהל מבוטחי הרכב והוא אופיו של טופס "העדר תביעות". כך פרסמה הרשות היום (ד'). לאחר ביקורות בחברות הביטוח החליט הממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת, כי הטופס, או בשמו הרשמי דוח העבר הביטוחי, לא יכלול תאונות קטנות, שעלות התיקון שלהן נמוכה מהפרמיה השנתית. בנוסף, הטופס לא יכלול תאונות שאינן באשמת המבוטח ועליהן קיבלה חברת הביטוח פיצוי מצד שלישי. במידה שחברת הביטוח קיבלה את הפיצוי מצד שלישי. לאחר שהופק דוח עבר ביטוחי למבוטח, היא תחויב למחוק את התביעה שסומנה למבוטח ולהעביר דוח מתוקן למבוטח.

מדובר בשינוי נוסף בהפקת הטופס לאחר שבאמצע החודש קבעה הרשות כי חברות הביטוח יספקו את הטופס דרך הר הביטוח והמבוטחים לא יצטרכו לפנות באופן אישי לחברת הביטוח. העדכון במבנה ואופי הטופס הוא חלק משינויים נוספים שנעשים כחלק מהליך הבחינה של המוצרים הביטוחיים הקיימים בשוק והתאמתם לצרכי המבוטחים. אתמול, למשל, קבעה הרשות שינויים משמעותיים בפוליסות האכ"ע.

אלו השינויים העיקריים הנוספים המופיעים בהוראות החדשות של הרשות בפוליסות רכב-רכוש:

* הגברת השקיפות  – לדוח העבר הביטוחי יתווסף מידע לגבי הסיכון שגרם לנזק, וזאת במטרה לחסוך למבוטח את הצורך להוכיח כי מדובר בנזק שאינו גורר עלייה בפרמיה, כגון נזקי טבע. לראשונה, הרשות מייצרת אפשרות להציע למבוטחים פוליסות המותאמות לצרכיהם. כך, למשל, מבוטח יוכל לבחור בפוליסה הכוללת פיצוי חלקי בגין נזק מוחלט לרכב ולקבל הנחה בפרמיית הביטוח.

* הוספת כיסוי למערכות הבטיחות – מערכות הבטיחות יהיו מכוסות בפוליסה, מכיוון שהן מביאות להקטנת הנזקים ולהפחתת הסיכון גם עבור חברת הביטוח.

* איסור על הפחתה חלקית או מלאה של פיצוי כספי למבוטח – במקרים בהם רישיון הנהיגה של מבוטח לא היה בתוקף בשל העדר תשלום אגרה או בשל חוב להוצאה לפועל, חברת הביטוח לא תוכל לדחות את תביעת המבוטח. מפניות שהגיעו לרשות היו מקרים בהם מבוטח לא שילם דוח חניה בזמן, ואף לא היה מודע לחוב, וכאשר ביקש פיצוי מחברת הביטוח לאחר תאונת דרכים, תביעתו נדחתה.

* ביטול הקנס ששילמו מבוטחים שרצו לבטל את הפוליסה – מנגנון הוגן ומשתלם יותר למבוטחים שמבקשים לבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח ולקבל חזרה את כספם. המנגנון החדש יאפשר למבוטחים לקבל החזר גבוה יותר מהמנגנון הישן ויקל עליהם לעבור לחברה אחרת ובעצם להגביר את התחרות.

* ביטול חובת המבוטח לדווח על תיקון נזקים לרכב שנעשה באופן עצמאי ולא במסגרת פוליסת הביטוח. נזקים אלו לא מהווים תביעת ביטוח ולכן לא אמורים להעלות למבוטח את הפרמיה.

הרשות מסבירה כי "במדינת ישראל ישנם כ-2.9 מיליון רכבים המבוטחים בביטוח רכוש (מקיף וצד ג'). ביטוח רכב רכוש הידוע כ"ביטוח מקיף" או "ביטוח צד ג'", הינו הגדול ביותר בענפי הביטוח הכללי והציבור משלם על ביטוח זה כ-9 מיליארד שקל בשנה". על פי הרשות, "מטרת ההוראות החדשות לשפר לטובת ציבור המבוטחים את פוליסות הרכב שלהם. התיקונים נעשו לאחר שנצבר ניסיון וידע בתחום ביטוחי הרכב בשל תלונות ציבור שטופלו על ידי הרשות או ביקורות שבוצעו על ידיה בחברות הביטוח. הפוליסות החדשות יותאמו לתקופה הנוכחית ולצרכי המבוטחים".

השינויים של רשות שוק ההון צפויים להגביר את התחרות בענף ביטוח רכב ולאפשר למבוטחים לרכוש מסלולים מוזלים העשויים להגיע ל-30% הנחה, וכן לאפשר התאמה מיטבית של הפוליסה והכיסוי שלה לצרכי המבוטחים.

ברקת: "ביטוח רכב רכוש הוא אחד הביטוחים הנפוצים שיש והוא רלוונטי כמעט לכל משק בית בישראל. אנחנו שמים דגש על טיפול בתלונות הציבור המגיעות אלינו ומחובתנו להתאים את הפוליסות לאור כשלי שוק שעולים מהשטח. אני מברך על השינויים שפורסמו היום שעולים בקנה אחד עם מדיניות הרשות – הגברת התחרות, הגנה על זכויות המבוטחים והתאמת הכיסויים הביטוחיים כך שיתנו מענה ראוי לציבור".