החציון הראשון הביא את חברות הביטוח לרווחיות שיא / מאת חגי שפירא

החציון הראשון הביא את חברות הביטוח לרווחיות שיא / מאת חגי שפירא

עיקר הרווחיות הושג בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בהתייחס לריבית ההיוון, הרווחיות בחובה ובחבויות הועצמה על ידי רווחי שוק הון טובים במיוחד. סיכום חציון 2019 לפי חברות

תפוקת 15 החברות באלמנטרי בחציון 2019 הגיעה לכדי 12.7 מיליארד שקל ורווח שיא של 2.327 מיליארד שקל (12.48 ורווח 0.524 מיליארד שקל אשתקד). זהו גידול של 223.7 מיליון שקל בתפוקה (1.8%) ו-1,803.1 מיליון שקל ברווחיות (343.8%).
התפוקה גדלה בשיעור מתון (לאחר שנים של עלייה גדולה יחסית) והושפעה מהקיטון (הנומינלי) בתפוקת רכב רכוש. רווחיות תחום רכב רכוש בשנתיים וחצי האחרונות הגבירה את התחרות בין החברות. לאחרונה אנו חשים בשינוי מגמה בהתייחס לפרמיות שקיטונן הועצם עקב המשך הגידול בכמות כלי הרכב. רווחי שוק ההון בחציון דחו מגמה של טיפול בשחיקה החיתומית בחלק מהחברות.
כל תחומי הפעילות שיפרו את רווחיותם, כאשר עוצמת השיפור ברכב חובה ובחבויות משמעותית ביותר ונובעת מהגידול ברווחי השקעות (גידול יוצא דופן – 1.33 מיליארד שקל בחציון). כמו כן, גידול חד פעמי הנובע מהחלטת בית המשפט העליון להעמיד את ריבית ההיוון בגין נזקי גוף על 3% וביטול מסקנות וינוגרד מ-2016 שהעמידו ריבית ההיוון על 2%.
את השינוי הגדול ביותר בתפוקה (בשקלים) עשתה הפניקס (גידול של 85 מיליון שקל) ואת השינוי הגדול ברווחיות (בשקלים) עשתה הראל (424 מיליון שקל) ומעבר מהפסד לרווח.
החברה הגדולה והרווחית ביותר בתקופה הנסקרת היא הראל ותפוקתה 1.98 מיליארד שקל ורווח 451 מיליון שקל. בחציון זה בולטת העובדה (לגבי שבע החברות הגדולות) שהמיקום של החברה בתרומה לתפוקה זהה למיקום בתרומה לרווח, אם כי לפעמים המינון בהתייחס לתחומי הפעילות שונה במקצת.
סך כל התפוקה של חמש הגדולות 62.1% (7.9 מיליארד שקל) וחלקן ברווח 77% (1.79 מיליארד שקל).
בחציון זה ניכרת השפעת הגודל ויש קשר ברור בין גודל לרווחיות. בפוליסות הפרט (רכב ודירה) חלקן של החברות הקטנות גדול בהרבה מהממוצע ובתחומים העסקיים המגמה הפוכה.
החלטת בית המשפט העליון בהתייחס לריבית ההיוון ורווחי שוק ההון "עזרה" לסדר את הקשר בין גודל לרווחיות.

הגדולה והרווחית – הראל

חברת הראל היא הגדולה והרווחית ביותר בחציון הנסקר עם תפוקה של 1,985 מיליון שקל ורווח של 451 מיליון שקל (1,968 ורווח 27 מיליון שקל אשתקד). זהו גידול של 17 מיליון שקל בתפוקה ו-424 מיליון שקל ברווח. הראל היא הגדולה ביותר בשלושה תחומי פעילות (חובה, רכוש ואחרים וחבויות) ובמקום הרביעי בתפוקת רכב רכוש. בתחומים שאינם רכב הגודל שלה משמעותי ביותר  .
החברה שיפרה תוצאות בכל תחומי הפעילות. עיקרו של הרווח (והשיפור) בחובה וחבויות (190 ו-108 מיליון שקל בהתאמה) ואילו בתחומי הרכוש ולמרות השיפור הרווח צנוע יותר (רכב רכוש  – 99 מיליון שקל, רכוש ואחרים 54 מיליון שקל).
החברה מחזיקה כשליש מקולקטיב עובדי המדינה ברכב והיא המבטחת העיקרית של ה- Malpractice.

מנורה מבטחים החזקות (מספר 2 בתפוקה וברווחיות) ותפוקתה 1,746.9 מיליון שקל ורווח של 438.8 מיליון שקל (1,786.2 מיליון שקל ורווח של 98 מיליון שקל אשתקד). זו ירידה בתפוקה של 39.2 מיליון שקל וגידול ברווחיות של 340.8 מיליון שקל.
הפעילות של החברה מורכבת מצרוף שתי חברות אחיות: מנורה מבטחים ושומרה. בניגוד להראל הדומיננטית בתחומים העסקיים, תחומי הרכב דומיננטיים במנורה ומהווים כ-71% מתפוקת החברה. בתחומים אלו (במצרף מנורה ושומרה) היא החברה הגדולה ביותר.
בשורת הרווח היה שיפור משמעותי הנובע בעיקר מרכב חובה (רווח של 249.9 מיליון שקל) ורכב רכוש

רווח של 104.6 מיליון שקל). תחומים אלו תרמו לרווחיות כ-81% מרווחיות החברה ובתחומים אלו היא גם הרווחית ביותר. חלקה של שומרה בתפוקה (בעיקר רכב) 482.8 מיליון שקל (27.6%) ותרומתה לרווח 182.8 מיליון שקל (41.6%). אין ספק ש לשומרה יש תפקיד מרכזי בעיצוב התפוקה והרווח בקבוצה.

הפניקס (מספר 3 בתפוקה וברווחיות) ותפוקתה 1,528.6 מיליון שקל ורווח של 434.4 מיליון שקל (1,443.6 ורווח של 105.6 מיליון שקל אשתקד). זהו גידול של 85 מיליון שקל בתפוקה ו-328.6 מיליון שקל ברווחיות. הפניקס היא החברה הרווחית ביותר (בין הגדולות) ביחס למחזור.
הגידול בהפניקס הוא בכל תחומי הפעילות למעט רכב רכוש שמוביל את תפוקת החברה (550.3 מיליון שקל ולאחריו רכוש ואחרים עם 434.2 מיליון שקל). חובה וחבויות נמצאים במקום 4-3 בהתאמה בתרומה לתפוקה.
תרומת חובה לרווחיות כ-51% (222.4 מיליון שקל) ותרומת כל אחד מהתחומים האחרים לרווח בין 15 ל-17%. ובכולם חל שיפור (אשר בולט בחבויות תוך מעבר מהפסד לרווח).

מגדל (4 בתפוקה ורווחיות) עם תפוקה של 1,407.5 מיליון שקל ורווח של 275.7 מיליון שקל (1,455.8 והפסד 36.2 מיליון שקל אשתקד). זהו שיפור של 311.9 מיליון שקל ברווחיות וירידה בתפוקה של 48.2 מיליון שקל.
עיקר הירידה בתפוקה בתחום רכב רכוש, אך הוא עדיין מספר 1 בתרומה לתפוקת החברה (535.9 מיליון שקל -38%). בשורת הרווח תחום החובה היה הדומיננטי ביותר (123.9 מיליון שקל) ותרומתו כ-45% מרווחי החברה בחציון. השיפור בתחום רכב רכוש דרמטי (הכפלת הרווח מאשתקד ל-67.6 מיליון שקל). גם בחבויות חל מהפך והחברה עברה מהפסד לרווח. תחום רכוש ואחרים תרם (רק) 12.3% לרווחיות תוך שיפור לעומת אשתקד. הירידה בתפוקת הרכב משמעותית דווקא עקב חידוש הקולקטיב של עובדי המדינה ברמה דומה לאשתקד   (כשני שלישים).לפיכך, הייתה ירידה בתפוקת סוכנים בנוסף לירידת הפרמיה הממוצעת.

כלל ביטוח (מקום 5 בתפוקה וברווחיות) – תפוקתה בחציון 1,235.8 מיליון שקל ורווח של 191 מיליון שקל (1,230.3 מיליון שקל ורווח 83.1 מיליון שקל). זהו גידול מזערי בתפוקה (5.5 מיליון שקל) ומשמעותי ברווחיות (107.9 מיליון שקל).
תחום רכוש ואחרים הינו הגדול ומהווה 35% מתפוקת החברה (440.2 מיליון שקל). תחומי הרכב ירדו בתפוקה ביחס לאשתקד (ירידה קלה) ואילו בחבויות תפוקה דומה לאשתקד.
בשורת הרווח התחומים רכב חובה והחבויות במקומות הראשונים ומהווים 71% מהרווח (רווח 82.9 ו-52.9 מיליון שקל בהתאמה). תחומי הרכוש הוסיפו כ-48 מיליון שקל לרווחיות – 33 ברכב רכוש ו-15.1 ברכוש ואחרים – תוצאה הנובעת גם מהתפתחות שלילית בתאונות אישיות.

איילון (מקום 6 בתפוקה וברווחיות) – תפוקה של 1,178.4 ורווח של 112 מיליון שקל (1,148.6 ורווח 28.8 מיליון שקל אשתקד). זהו גידול של 29.7 מיליון שקל בתפוקה ו-83.2 מיליון שקל ברווחיות.
תפוקת רכב רכוש בעלייה (440 מיליון שקל – 37.3% מהתפוקה) ואילו ביטוח החובה בירידה (216.1 מיליון שקל – 18.3% מהתפוקה) עקב אי חידוש של צי רכב גדול. בתחומים העסקיים (רכוש ואחרים וחבויות) חלקה של החברה גדול במיוחד. (בחבויות – מספר 2). עיקר הרווח מקורו מביטוח חובה וחבויות (42 ו-33.2 מיליון שקל בהתאמה) ומקצתו מרכב רכוש ורכוש ואחרים (22.1 ו-14.6 מיליון שקל בהתאמה). החברה פעילה בתחום המוניציפלי ובביטוחי אחריות מקצועית לצווארון הלבן (כולל לסוכני הביטוח).

ביטוח ישיר (מקום 7 בתפוקה ורווחיות) – עם תפוקה 1,081.9 ורווח של 110.4 מיליון שקל (1,094.1 מיליון שקל ורווח 99.8 מיליון שקל). זו ירידה בתפוקה של 12.2 מיליון שקל וגידול ברווחיות של 10.5 מיליון שקל.
רכב רכוש הציג ירידה בתפוקה (לראשונה זה כמה שנים) ל-660.4 מיליון שקל והוא מהווה כ-61% מתפוקת החברה ואילו ביטוח החובה שהציג ירידה קלה – תרומתו לתפוקת החברה כ-27.4% (297.2 מיליון שקל).
תחום רכוש ואחרים מייצר את עיקרו של השאר ומורכב בעיקר מביטוחי דירות.
התרומה לרווחיות מראה ירידה ברווחיות רכב רכוש (רק 72.3 מיליון שקל – 65.4% מהרווח) ושיפור בחובה הנובע מפסיקת העליון. עם זאת, הרווח אינו בסדר גודל המתאים לחלקם בשוק. בתת תחום הדירות ירידה ברווחיות המוסברת גם משינויים רגולאטורים שהשפיעו על נזקי המים. היתרון החיתומי שהיה לחברה לעומת האחרות נשחק בשנה האחרונה.

הכשרה (מקום 8 בתפוקה ו-10 ברווחיות) עם תפוקה של 702.7 מיליון שקל ורווח של 58.8 מיליון שקל (610 ורווח 38.6 מיליון שקל אשתקד). זהו גידול של 92.6 בתפוקה ו-20.1 מיליון שקל ברווחיות. גידול ברוב תחומי הפעילות ובעיקר ברכב רכוש (צירוף קולקטיב גדול). עיקר השיפור ברווחיות נובע מתת תחום חובה ומקצתו בחבויות. ניכרת ירידה ברווחיות רכב רכוש ורכוש ואחרים. החברה פעילה במסלולי שיווק דיגיטליים ובעמלות סוכן מופחתות תחת המותג GO.

שלמה (מספר 9 בתפוקה ו-9 ברווחיות) עם תפוקה של 677.7 מיליון שקל ורווח של 94.7 מיליון שקל (666.7 ורווח 46.6 מיליון שקל אשתקד). זהו גידול של 11 מיליון שקל בתפוקה ושל 48.1 מיליון שקל ברווחיות.
שלמה מיתנה את שיעור הגידול ואפילו ירדה במקצת ברכב רכוש ל-255.3 מיליון שקל (לא שינתה תעריפים  לטענתה) ואילו בחובה  – עלייה מזערית ל-370.1 מיליון שקל. ביטוחי הרכב (חובה ורכוש) מהווים ביחד כ-92.3% מתפוקת החברה ועיקר השאר שייך לביטוחי דירות. החלק של החובה דומיננטי יותר (54.6% מתפוקת החברה) וכולל כ-70 אלף רכבים של הקבוצה.
בשורת הרווח עיקר הרווח מקורו מביטוח חובה (69.4 מיליון שקל) ומקצתו מרכב רכוש (26.6 מיליון שקל).
בתחומי הרכב חל שיפור לעומת אשתקד. החברה עתירת ביטוח משנה המשפיע על רמת השייר והרווחיות בתחומי הליבה.

AIG (מקום 10 בתפוקה ו-8 ברווחיות – עם תפוקה של 443.2 מיליון שקל ורווח של 97.4 מיליון שקל. גידול של 22.6 מיליון שקל בתפוקה ושל 91.5 מיליון שקל ברווח לעומת אשתקד.
התפוקה גדלה בעיקר בחבויות המהווים רק 14.3% מתפוקת החברה (63.4 מיליון שקל). הרכב (רכוש וחובה) מהווים כ-65% מהפעילות והחברה רחוקה מהפוטנציאל שלה בתחומים אלו, שהיוו את עיקר השינוי ברווח (רווח של 34.7 מיליון שקל ברכב רכוש ו-37.8 מיליון שקל בחובה). תחומי הרכב מהווים כ-75% מרווחי החברה בחציון. החברה הציגה שיפור גם ברווחיות התחומים האחרים, כולל מעבר מהפסד לרווח בחבויות. (עיקר העיסוק בחבויות, באחריות מקצועית כולל אחריות דירקטורים).

שירביט (מקום 12 בתפוקה וברווחיות) עם תפוקה של 297 מיליון שקל ורווח של 22.4 מיליון שקל (333.4 ורווח של 14.6 מיליון שקל אשתקד) – ירידה בתפוקה של 36.4 מיליון שקל וגידול ברווחיות של 7.8 מיליון שקל. הירידה בתפוקה בעיקר ברכב רכוש (ל-124.8 מיליון) ובביטוח חובה גידול קטן ל-98.1 מיליון שקל.
החברה החליטה שלא לחדש קולקטיב גדול יחסית (עקב הורדת תעריף בצורה דרסטית על ידי חברה מתחרה) ומנגד ביצעה ביטוח צי רכב חדש (בעיקר בחובה).
בשורת הרווח חל שיפור ברכב רכוש (רווח 13.8 מיליון שקל) ולעומת זאת, ביטוח החובה הציג הפסד חרף רווחי שוק ההון ופסיקת העליון (הפסד 1.9 מיליון שקל). בתחומים האחרים החברה הרוויחה כ-11 מיליון שקל – בהחלט הישג ביחס לתפוקה, ומקורם מביטוחי דירות, הנדסי ונסיעות לחו"ל.

וישור (מספר 13 – לא הייתה קיימת אשתקד ) עם תפוקה של 71.9 מיליון שקל ורווח של 1.3 מיליון שקל. עיקר התפוקה מביטוח חובה (62.3 מיליון שקל) ומקצתה רכב רכוש (9.6 מיליון שקל). עיקר הרווח מהפרשי עמלות ורווחי שוק ההון. עדיין מוקדם לסקר את הפעילות שמורכבת נכון לסוף החציון ממספר ציי רכב, המבוטחים בעיקר בחובה. העובדה שהחברה הצליחה בתפוקה קטנה יחסית להחזיק את רמת ההוצאות מהווה הישג, אך כאמור מוקדם לקבוע מגמות לגבי ההמשך.

ליברה (מס 14 – לא הייתה קיימת אשתקד) עם תפוקה של 39.4 מיליון שקל והפסד של 2.9 מיליון שקל. התפוקה של ליברה כוללת יותר מבוטחים בודדים שנבחנו חיתומית בעזרת כלים דיגיטליים ובמכירה ישירה.
ההפסד מקורו בהוצאות ההקמה ועדיין מוקדם לנתח את המגמות, אך ברור שיש צורך בגידול התפוקה כמענה לבעיית ההוצאות. בשתי החברות החדשות, חרף המגמה של הורדת מחירים, רמת החיתום נאותה ומתמודדת יפה ביחס לשוק.

סיכום

החציון הראשון הביא את חברות הביטוח לרווחיות שיא, שעיקרה הושג בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בהתייחס לריבית ההיוון והעמדתה בנזקי גוף על 3% (כפי שהיה נהוג טרם פרסום מסקנות ועדת וינוגרד ב-2016 ועל פי המלצות ועדת קמיניץ שהמליצו לבטל את ממצאי וינוגרד).
הפסיקה גרמה לשחרור רזרבות והקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בחובה וחבויות בסך 1.1 מיליארד שקל (740 מיליון שקל בחובה ו-355 מיליון בחבויות). החברות הגדולות (אך לא רק) היו הנהנות העיקריות משינוי זה. הרווחיות בחובה ובחבויות הועצמה על ידי רווחי שוק הון טובים במיוחד, שהשפיעו לחיוב על כל החברות. (גם כאן יש יתרון לגדולות).
בתחומי הרכוש חל שיפור בתוצאות, אך בתחום רכב רכוש, שהיה הלהיט ברווחיות בשנתיים האחרונות, קיבלנו איתות שהרווחיות כבר מעבר לשיא ובחלק מן החברות ניתן להבחין הן בירידת הפרמיה הממוצעת והן בשחיקת הרווח החיתומי. הרווחיות הנוכחית ברכב רכוש (שהיא רווח שיא) קיבלה חיזוק משוק ההון וכן מפעילות חיתומית שבוצעה בשנה החולפת.
החברות הגדולות מהוות יותר מ-80% מהתחומים העסקיים ורק כ-60% בביטוחי רכב רכוש וכ-55% מתפוקת החובה.
מאחר שאנו סוקרים את מנורה מבטחים ושומרה כחברה אחת (מנורה מבטחים החזקות) – הוצאת חלקה של שומרה מ-5 הגדולות מראה שהחלוקה בביטוחי הרכב שוויונית יותר ואפילו ביתרון לקטנות והבינוניות בתפוקת החובה.
אסור להתבשם מהתוצאות של החציון הנסקר ויש להיערך לקראת הרבעונים הבאים ברמה החיתומית, כי שילוב של פעולה רגולטורית המשפיעה לחיוב ושוק הון טוב במיוחד, זה עניין די נדיר. בנטרול כל ההשפעות יוצאות הדופן צריך להיערך לירידת הפרמיות ברכב רכוש, כולל התרופפות במשמעת החיתומית וכן בבעיות הישנות של חבות המעביד וצד ג'.
אנו צפויים בעקבות פסיקת העליון ללחצים להורדת תעריפי החובה.
שתי החברות החדשות עדיין קטנות בתפוקתן וצריכות לטפל בעומס רמת ההוצאות, אך הן מאתגרות את החברות הגדולות בתעריפי הרכב ובהפעלת תוכניות שיווקיות עתירות טכנולוגיה.
מבטחי המשנה מגבירים פעילות בכל תחומי הפעילות ולמגמה זאת יש השפעה על רמת השייר והתוצאות.

תוצאות החציון הראשון של 2019 בחלוקה לתחומי פעילות, והשוואה ל-2018

תוצאות חברות הביטוח, בחלוקה לתחומי פעילות, בחציון הראשון של 2019 והשוואה לחציון הראשון של 2018 (במיליוני שקלים)