החציון הראשון הביא את חברות הביטוח לרווחיות שיא / מאת חגי שפירא

החציון הראשון הביא את חברות הביטוח לרווחיות שיא / מאת חגי שפירא

עיקר הרווחיות הושג בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בהתייחס לריבית ההיוון, הרווחיות בחובה ובחבויות הועצמה על ידי רווחי שוק הון טובים במיוחד. סיכום חציון 2019 לפי חברות

רוצים להמשיך לקרוא?