היועץ המשפטי לממשלה: חברות השכרת רכב מחויבות לשאת בכיסוי נזקי הרכוש שגרמו השוכרים לרכבי צד ג'; העמדה לא חלה על חברות ליסינג

היועץ המשפטי לממשלה: חברות השכרת רכב מחויבות לשאת בכיסוי נזקי הרכוש שגרמו השוכרים לרכבי צד ג'; העמדה לא חלה על חברות ליסינג

העמדה מתייחסת רק לחברות השכרת רכב לטווח קצר ולא לחברות ליסינג. לדברי היועמ"ש, האחריות של חברות השכרת הרכב קיימת בין אם הן רכשו פוליסות ביטוח אחריות כלפי צדדים שלישיים לכלי הרכב שבבעלותן, ובין אם החליטו ליטול על עצמן את ההתחייבות כ"מעין מבטח", במקום לרכוש ביטוח בחברה חיצונית. לשכת סוכני הביטוח: מברכים על הצטרפותו של היועמ"ש להליך המתנהל כנגד חברת ההשכרה

רוצים להמשיך לקרוא?