המחוזי בתל אביב: אופניים חשמליים אינם רכב מנועי ואינם חייבים בביטוח

המחוזי בתל אביב: אופניים חשמליים אינם רכב מנועי ואינם חייבים בביטוח

השופט וסגן הנשיא ישעיהו שנלר ממליץ לחבריו להרכב לדחות את הערעור וקורא למחוקק להתמודד עם הסוגייה בחקיקה

רוצים להמשיך לקרוא?