המחלקה הטכנית בתנועת המושבים תובעת את כלל ביטוח בהתאם לפוליסת אחריות מקצועית

המחלקה הטכנית בתנועת המושבים תובעת את כלל ביטוח בהתאם לפוליסת אחריות מקצועית

נטען, כי התובעת הסתמכה על כך שכלל ביטוח תאשר לה כיסוי ביטוחי, הן מכוח תנאי פוליסת האחריות המקצועית, והן מכוח התנהלות הצדדים והתחייבויות שניתנו על ידה, אולם התחוור לתובעת בדיעבד, כי כלל ביטוח פעלה בחוסר תום לב והציגה בפניה מצג שווא לפיו בכוונתה לשלם, אך החליטה לא לשלם את הסכום הנקוב בפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?