העירייה חבה בנזקים שאירעו לרכב המבוטח עקב הצפה

העירייה חבה בנזקים שאירעו לרכב המבוטח עקב הצפה

על פי בית המשפט, יש להחיל על הרשות המקומית את כלל "הידיעה המיוחדת", לפיו די בכך שהתובע עומד בנטל קל של הבאת ראיות ראשוניות כדי להעביר את נטל הבאת הראיות שבידיעתה אל שכמה של הרשות המקומית

רוצים להמשיך לקרוא?