הערות לכיסויי ביטוח מחתמים זרים / מאת יעקב קיהל

הערות לכיסויי ביטוח מחתמים זרים / מאת יעקב קיהל

בנושאים עקרוניים מסוימים אין התאמה בין הדין הישראלי ובין הפוליסות הזרות, יש להבין כי הסתמכות גרידא על "מלומדי" הביטוח הזרים ומשפטניהם אינה מספקת ללקוח הישראלי

רוצים להמשיך לקרוא?