הפניקס מעדכנת את הסוכנים על האפשרות להפיק דוח תביעות בהר הביטוח

הפניקס מעדכנת את הסוכנים על האפשרות להפיק דוח תביעות בהר הביטוח

בחוזר שנשלח מטעם תחום ביטוח כללי בהפניקס, ציינה החברה כי הסוכן או המבוטח יוכלו לשלוח לה למייל ייעודי (תיבת היעדר תביעות) את צילום המסך של הדוח כפי שיופיע בהר הביטוח, תוך ציון מספר הפוליסה הרלוונטית

רוצים להמשיך לקרוא?