הפניקס מעדכנת את הסוכנים על האפשרות להפיק דוח תביעות בהר הביטוח

הפניקס מעדכנת את הסוכנים על האפשרות להפיק דוח תביעות בהר הביטוח

בחוזר שנשלח מטעם תחום ביטוח כללי בהפניקס, ציינה החברה כי הסוכן או המבוטח יוכלו לשלוח לה למייל ייעודי (תיבת היעדר תביעות) את צילום המסך של הדוח כפי שיופיע בהר הביטוח, תוך ציון מספר הפוליסה הרלוונטית

הפניקס עדכנה אתמול את סוכני החברה בחוזר, על אפשרות לקבל את היסטוריית ביטוחי הרכב של המבוטח באמצעות דוח תביעות באתר הר הביטוח.

מדובר בעדכון שבא בעקבות האפשרות שיצרה רשות שוק ההון, לכל בעל רכב, לקבל בחינם מאתר הר הביטוח דוח עבר ביטוחי מרוכז לשלוש שנים (דוח היעדר תביעות).

בחוזר שנשלח מטעם תחום ביטוח כללי בהפניקס, ציינה החברה כי הסוכן או המבוטח יוכלו לשלוח לה למייל ייעודי (תיבת היעדר תביעות) את צילום המסך של הדוח כפי שיופיע בהר הביטוח, תוך ציון מספר הפוליסה הרלוונטית.

החברה מציינת כי שימוש בכלי זה יחסוך מהמבוטח את הצורך לאתר דוחות ניסיון תביעות מחברות הביטוח הקודמות.