הפניקס נתבעת על כ-6.5 מיליון שקל לאחר שדחתה תביעה מכוח פוליסת עבודות קבלניות ופוליסת בית עסק

הפניקס נתבעת על כ-6.5 מיליון שקל לאחר שדחתה תביעה מכוח פוליסת עבודות קבלניות ופוליסת בית עסק

כתוצאה מהתקנה לקויה של מכונה במפעל לייצור דפוס, ניזוק תוף המכונה באופן פיזי ובלתי צפוי והפגיעה בו מצריכה החלפה לתוף חדש. פוליסת בית העסק כללה כיסוי ביטוחי לאובדן תוצאתי משבר מכאני

רוצים להמשיך לקרוא?