הראל: אין להשתמש במינוח "חדש תמורת ישן" במכירת הרחבת תוספת שווי רכב עד 10%

הראל: אין להשתמש במינוח "חדש תמורת ישן" במכירת הרחבת תוספת שווי רכב עד 10%

במידעון לסוכנים שפרסמה החברה מוסבר כי מדובר בתוספת מוגבלת של עד 10%

רוצים להמשיך לקרוא?