הראל נתבעת על ידי אורתם סהר הנדסה בטענה להתנערות מחבות על פי הפוליסה

הראל נתבעת על ידי אורתם סהר הנדסה בטענה להתנערות מחבות על פי הפוליסה

בתביעה נאמר, כי התובעת נקלעה במהלך אוקטובר 2016 להקפאת הליכים ובהמשך שבה לפעול באתר הפרויקט בחריש. לטענת התובעת, נזק שנגרם במהלך תקופת הפסקת העבודה אינו מוחרג בפוליסה, והנזק נגרם כתוצאה ממי הגשמים ולא כתוצאה מהפסקת העבודה בפרויקט

רוצים להמשיך לקרוא?