הראל נתבעת על ידי אורתם סהר הנדסה בטענה להתנערות מחבות על פי הפוליסה

הראל נתבעת על ידי אורתם סהר הנדסה בטענה להתנערות מחבות על פי הפוליסה

בתביעה נאמר, כי התובעת נקלעה במהלך אוקטובר 2016 להקפאת הליכים ובהמשך שבה לפעול באתר הפרויקט בחריש. לטענת התובעת, נזק שנגרם במהלך תקופת הפסקת העבודה אינו מוחרג בפוליסה, והנזק נגרם כתוצאה ממי הגשמים ולא כתוצאה מהפסקת העבודה בפרויקט

החברה הקבלנית אורתם סהר הנדסה מרמת גן, הנמנית על קבוצת אורתם-מליבו, הגישה תביעת תגמולי ביטוח בסך 405 אלף שקל כנגד הראל בטענה להתנערותה בחוסר תום לב מחבותה על פי הפוליסה.
במבוא לתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב נאמר כי עסקינן בפוליסת ביטוח בגינה גבתה הראל פרמיות בסך של כ-1.5 מיליון שקל, וחרף זאת, ביום פקודה, הותירה הראל את התובעת ללא כל פיצוי, תוך שהיא יוצקת לסעיף בפוליסה פרשנות מלאכותית ומאולצת שאינה מתיישבת עם לשון הפוליסה.
בתביעה נאמר, כי התובעת נקלעה במהלך חודש אוקטובר 2016 להקפאת הליכים ובהמשך שבה לפעול באתר הפרויקט נשוא התביעה הנקרא "שדרות הצפונית" בישוב חריש, וכי הנזקים שבבסיס התביעה נגרמו בתקופה בה חתרה התובעת להבראה והצליחה לחזור למסלול חיים מסחרי ותפעולי.
ואולם לטענתה, במקום שהראל תעמוד לצידה כמבטחת ברגעיה הקשים ביותר בעטיים של הליכי ההקפאה, היא שללה ממנה את תגמולי הביטוח להם היא זכאית מכוח הכיסוי הביטוחי הרחב על פי הפוליסה, במסגרתו מכוסה מקרה הביטוח נשוא כתב התביעה.
בתביעה נאמר, כי הראל כיסתה את הפרויקט של התובעת לבניית 705 יחידות דיור ב-42 מבני מגורים בנאות חריש, בפוליסת עבודות קבלניות, וכי לאחר הליכי ההבראה שבה התובעת בראשית חודש מרץ 2017 לפעילות סדירה בפרויקט. אולם עם שובה נתחוור לה כי מלאי רב של חומרי בנייה, אשר היה מונח על כ-200 משטחי עץ, ניזוק כתוצאה מירידת משקעים באזור הפרויקט.
מקרה הביטוח, נטען בתביעה, הוציא מכלל שימוש את מלאי חומרי הבניין שניזוק כתוצאה ממנו, וכי השמאי מטעם הראל (משרד טוסמן ושות' שמאים וסוקרים) העריך את היקף חומרי הבניין שנזקם מוחלט בסך של 379 אלף שקל, כאשר לטענת התובעת מדובר בטעות חישוב שכן הסכום צריך להיות 405 אלף שקל, סכום שאף לגרסתה של הראל הינו סכום שאינו שנוי במחלוקת.
בתביעה שהוגשה באמצעות עוה"ד ד"ר קובי קפלנסקי ובן פרח נאמר, כי הראל דחתה את דרישת התובעת לתשלום תגמולי הביטוח בנימוק לפיו בהתאם לתנאי הפוליסה ומפרט היועץ אין כיסוי בפוליסה בגין נזקים שנגרמו "במהלך ו/או כתוצאה ו/או הוחמרו בגין הפסקת עבודה מעל 120 יום".
ואולם, לטענת התובעת, נזק שנגרם במהלך תקופת הפסקת העבודה אינו מוחרג בפוליסה, וכי כפי שעולה מחוות דעת השמאי מטעם הראל עצמה, הנזק נגרם כתוצאה ממי הגשמים ולא כתוצאה מהפסקת העבודה בפרויקט.
זאת ועוד, הנזק אירע בטרם אירעה הפסקת עבודה של "מעל 120 ימים" ואף מטעם זה אין בסיס להסתמכותה של הראל על הסייג בפוליסה של "הפסקת עבודה".

בהראל בחרו לא להגיב.