הרשות המקומית תפצה אזרח בשל נזק למכוניתו עקב נפילת ענף עץ / מאת ג'ון גבע

הרשות המקומית תפצה אזרח בשל נזק למכוניתו עקב נפילת ענף עץ / מאת ג'ון גבע

לדברי בית המשפט, הנתבעת נמנעה מלהביא כל ראיה או אף להביא עדים רלוונטיים, אשר ראו את האירוע בזמן אמת לפיכך, חלה חזקה לפיה צד שנמנע מהבאת עדים או ראיות המצויים בשליטתו, ללא כל הסבר מניח את הדעת, חזקה כי הדבר פועל לרעתו

רוצים להמשיך לקרוא?