השריפה בשמן: המבטחת – כלל ביטוח באמצעות בטח-תורן

השריפה בשמן: המבטחת – כלל ביטוח באמצעות בטח-תורן

הנזקים מוערכים בעשרות מיליוני שקלים

רוצים להמשיך לקרוא?