זכותו העצמאית של צד ג' לתבוע את חברת הביטוח של המזיק – בעירבון מוגבל

זכותו העצמאית של צד ג' לתבוע את חברת הביטוח של המזיק – בעירבון מוגבל

אם המבטח אינו חב כלפי המבוטח, למשל כתוצאה ממרמה או היעדר כיסוי ביטוחי, הצד השלישי לא יוכל לגבות מהפוליסה, והוא ייפרע מהמבוטח הפוגע עצמו מעשה מרמה שולל מהמבוטח את ההגנה שהביטוח שלו העניק לו מפני תביעות צדדים שלישיים. שיחה דיגיטלית פתוחה עם עו"ד פגי שרון

רוצים להמשיך לקרוא?