חבויות: שיא חדש ברווחיות בחציון / מאת חגי שפירא

חבויות: שיא חדש ברווחיות בחציון / מאת חגי שפירא

הסיבות: רווחי השקעות יוצאי דופן ופסיקת בית המשפט העליון בנושא ריבית ההיוון בנזקי גוף שגרמה לעדכון חד פעמי של 355.3 מיליון שקל. חבויות - ינואר-יוני 2019

התקופה הנסקרת (ינואר-יוני 19) היא הרווחית ביותר בתחום החבויות בשנים האחרונות.
התחום מהווה רק 14.9% מתפוקת האלמנטרי (1.9 מתוך 12.71 מיליארד שקל) והוא הקטן ביותר. הגידול השנה ביחס לאשתקד הוא 6.6% (1.9 לעומת 1.78 מיליארד שקל) – וגידול עצום ברווחיות של 543.7 מיליון שקל, תוך מעבר מהפסד (131.1 מיליון שקל אשתקד) לרווח הגדול ביותר בתקופה האחרונה – 412.5 מיליון שקל בחציון! – שיא חדש ברווחיות התחום.
הגידול בתפוקה מאפיין את כל תתי התחומים (מעבידים, צד ג', אחריות מקצועית ואחריות מוצר), אך ברבעון הראשון ניכר היה שהגידול בתפוקת אחריות מקצועית היה גבוה משיעור העלייה בשאר תתי הענפים. ברבעון השני אין עדיין נתונים על חלוקת הפרמיה בין תתי התחומים. למרות הגידול בתפוקה, עדיין אין מענה לחוסר הפרמיה בחבות מעביד וצד ג', כדי לתת מענה לבעיות החיתומיות וחרף הגידול ברווחיות בחציון הנסקר.
הפרמטרים המשפיעים על רווחיות התחום דומים מאוד לתחום ביטוח חובה, אך המינון שונה, בין השאר בגלל שתחום זה קטן בצורה משמעותית מתחום החובה.
הרווחיות היוצאת דופן הושגה בחציון כתוצאה משני אירועים שחברו יחדיו ברבעון השני והביאו את התחום לרווחיותו המשמעותית:

א. החלטת בית המשפט העליון ואימוץ המלצות ועדת קמיניץ להיוון בשיעור 3% בגין נזקי גוף. מדובר על ביטול מלא למעשה של ריבית ההיוון שנקבעה על ידי ועדת וינוגרד (2%). ההשפעה על תחום החבויות (הקטן בהרבה מהחובה) הגיעה לכדי 355.3 מיליון שקל בלבד והיוותה גורם מרכזי במעבר מהפסד לרווח.

ב. רווחי השקעות יוצאי דופן שהגיעו בחציון ל-454.1 מיליון שקל (172.4 מיליון שקל אשתקד) – גידול של 281.7 מיליון שקל (163.4%). רווחים אלה היוו את הגורם השני בחשיבותו והעצימו את הרווחיות.

בנוסף להשפעת בית המשפט העליון ורווחי ההשקעות הייתה השפעה (קטנה יחסית) גם לפרמטרים הבאים:

  1. קיטון בריבית חסרת סיכון, שברוב המקרים הגדילה ההתחייבויות הביטוחיות (בדומה לביטוח חובה).
  2. גידול בשיעור המדד – שגרם אף הוא לגידול בהתחייבויות הביטוחיות בגין התביעות התלויות, אך יש לו גם השפעות חיוביות עקב היותו פרמטר המשפיע על עליית ריבית (או מניעת ירידתה).
  3. ירידת שער החליפין – שיפר מצב בחלק מהמקרים.
  4. ביטוח משנה – נמצא בהשפעה הולכת וגוברת גם בתחום זה. רוב החוזים הם חוזים של הפסדי יתר, אך יש תתי תחומים שבהן קיימת פעילות בחוזה יחסי. כ-32.5% מתפוקת התחום מועברת למבטחי משנה וחלקם בתביעות (ושינוי בתלויות) כ-35.5%.
  5. התפתחות תביעות משנות חיתום ישנות וכן בגין השנה השוטפת – יש חברות שדיווחו על החמרה ויש חברות שדיווחו על שיפור. בסך הכול ולאחר נטרול השפעת ביטול וינוגרד וההשקעות ניתן להבחין במצרף בהחמרה מסוימת.

הגדולה והרווחית ביותר – הראל

בביטוחי חבויות לא תמיד יש קשר בין גודל לרווחיות וברבעון הנוכחי זהו מקרה יוצא דופן כאשר החברה הגדולה, הראל, היא גם הרווחית ביותר.
בעיקרון, זה לא היה יוצא דופן אילו היינו עוסקים באחריות מקצועית ומוצר בלבד, אך העיסוק בצד ג' וחבות מעביד כמעט ולא מאפשר לגודל להיות דומיננטי ברווח.
תפוקת הראל בחציון הנסקר 530 מיליון שקל המלוות ברווח של 108 מיליון שקל (510 מיליון שקל והפסד 36 מיליון שקל בתקופה מקבילה). זו עלייה של 20 מיליון שקל בתפוקה (3.9%) וגידול ברווחיות של 144 מיליון שקל תוך מעבר מהפסד לרווח משמעותי. הראל מהווה 27.8% מתפוקת החברות וכ-26.1% מהרווחיות.
עיקרו של השינוי ברווח קשור לפסיקת העליון וביטול מסקנות וינוגרד (108 מיליון) ומקצתו בגידול רווחי השקעות (58 מיליון). מנגד הייתה השפעה שלילית כתוצאה מירידת עקום הריבית, אך היא הייתה קטנה מההשפעות החיוביות. החברה היא הגדולה ביותר בכל תתי התחומים, אך בתחום אחריות מקצועית (הכולל את חלקה ב-Malpractice) היא מצויה בלפחות 40% מתפוקת השוק.
חברת איילון מצויה במקום השני בתפוקת החבויות (מקום 6 באלמנטרי) עקב היותה מבטחת משמעותית בביטוחי אחריות מקצועית של הצווארון הלבן (כלל סוכני ביטוח) וכן עקב מעורבותה הביטוחית במגזר המוניציפאלי עתיר החבויות. תפוקת איילון בחציון 292.5 מיליון שקל ורווח של 33.2 מיליון שקל (280.3 מיליון שקל ורווח של 4.1 מיליון שקל אשתקד) – גידול של 4.4%% בתפוקה וגידול 29.1 מיליון שקל ברווחיות. החברה מדווחת שבנוסף להשפעה של החלטת העליון (22 מיליון שקל) ושינוי ברווחי השקעות (29.9 מיליון) קיים שיפור חיתומי בתת תחום אחריות מקצועית. עם זאת, ובנטרול השפעת רווחי ההשקעות, קיימים מספר פקטורים שליליים שמיתנו את הגידול ברווח.

הפניקס (השלישית) – עם תפוקה של 234.3 מיליון שקל ורווח של 70.4 מיליון שקל (219.6 והפסד של 25.8 מיליון שקל אשתקד) – גידול של 6.7% בתפוקה וגידול ברווח של 96.3 מיליון שקל תוך מעבר מהפסד לרווח. הגידול ברווח נובע מפסיקת העליון (50 מיליון) וגידול ברווחי השקעות (63.5 מיליון). לשאר הפרמטרים הייתה השפעה קטנה.

מגדל (רביעית) – עם תפוקה של 206.7 ורווח של 49.3 מיליון שקל (186.9 מיליון שקל והפסד של 65 מיליון שקל אשתקד – גידול של 10.6% בתפוקה ושיפור ברווחיות של 114.3 מיליון שקל תוך מעבר מהפסד לרווח.

השינוי ברווחיות נובע מהשפעת העליון וביטול מסקנות וינוגרד (45 מיליון שקל) וגידול ברווחי השקעות (63.9 מיליון שקל). החברה מדווחת על שינוי חיתומי הכולל הגדלת תעריפים בחבות מעבידים וצד ג'. למרות השינוי, הירידה הינה בשיעור ההפסדים בלבד ובנוסף נרשמו הפסדים בגין שנת חיתום שוטפת.

מנורה מבטחים (חמישית) – עם תפוקה של 202.1 מיליון ורווח של 58.9 מיליון שקל (177.8 מיליון שקל והפסד של 8.9 מיליון שקל – גידול בתפוקה של 13.7% (24.3 מיליון שקל) ושיפור רווחיות של 67.8 מיליון שקל תוך מעבר מהפסד לרווח. גידול בפרמיה נובע מגידול בתיק הלקוחות כולל הגדלת חלקה באחריות מקצועית לעורכי דין. עיקר השינוי ברווח מקורו מפסיקת העליון בעניין תקנות ההיוון בתביעות גוף (47 מיליון שקל) וכן מגידול ברווחי השקעות (25.8 מיליון שקל). מנגד הייתה השפעה שלילית של ירידת הריבית חסרת סיכון (2 מיליון שקל) והרעה בתוצאות חיתומיות והתפתחות תביעות (4 מיליון שקל). ההשפעה של שומרה לתפוקה ורווחיות מנורה החזקות בתחום זה זניח (10.9 מיליון שקל בתפוקה ו-4 מיליון שקל ברווחיות). החברה הגדילה את חלקם של מבטחי משנה ב-29.6 מיליון שקל (ל-103.7 מיליון שקל) והם מהווים כ-51.3% מתפוקת החברה.

כלל ביטוח (מס 6) היא הקטנה מבין הגדולות בתחום ותפוקתה בחציון 174.5 מיליון שקל המלווים ברווח של 59.9 מיליון שקל (175.7 מיליון שקל ורווח של 15.2 מיליון שקל שהעניקו בחציון אשתקד מקום ראשון ברווחיות). קיטון מזערי בתפוקה (0.7%) ושיפור ברווחיות של 44.6 מיליון שקל. השיפור ברווחיות נובע מפסיקת העליון (63 מיליון שקל) וגידול ברווחי השקעות (17.1 מיליון שקל). ראוי לציין שכבר בשנה החולפת כלל ביטוח ביצעה הקטנה ברזרבות שנלקחו עקב מסקנות וינוגרד (21 מיליון שקל). נראה שיש החמרה בתוצאות חיתומיות בצד ג' וחבות מעבידים חרף השיפור בתוצאה הכוללת.

תפוקת שש הגדולות (חמש הגדולות ואיילון הנמצאת במקום השני בתחום זה) – כ-1.64 מיליארד שקל, המהווים כ-86.3% מתפוקת החברות. חלקן ברווחי התחום 346.5 מיליון שקל המהווים כ-84% מרווחי התחום. אין ספק שתחום החבויות שייך בעיקר לשש הגדולות וכמעט כל התחרות היא ביניהן.

לחברות הכשרה (7), ביטוח חקלאי (8) ו- (AIG(9 ש נוכחות קטנה בתחום ובדרך כלל נקודתית או נישתית.

AIG פועלת בעיקר באחריות מקצועית ואחריות דירקטורים וביטוח חקלאי ממוקדת בעיקרה בחבויות התעשייה הקיבוצית.

הכשרה (שהיא הגדולה מבין השלוש) עם תפוקה של 101.5 מיליון ורווח של 11.3 מיליון שקל (91.2 ורווח של 2.9 מיליון שקל אשתקד) – מגדילה תפוקה באופן הדרגתי כחלק ממדיניות להיכנס לתחומי פעילות נוספים באלמנטרי (מעבר לרכב). הגידול בתפוקה השנה כ-11.2% המלווה בשיפור רווחיות של 8.4 מיליון שקל בלבד, שעיקרו הושג בגין קיטון התחייבויות עקב פסק דין העליון (11 מיליון שקל) ואשר מותן כתוצאה מירידת עקום הריבית חסר סיכון.
המרחק של הכשרה משש הגדולות עדיין משמעותי, למרות המאמץ לצמצום הפער.

חקלאי, עם תפוקה של 66.6 מיליון שקל ורווח של 3.2 מיליון שקל (65.1 מיליון שקל והפסד של 10 מיליון שקל אשתקד) – גידול של 2.3% בתפוקה ושיפור רווחיות של 13.2 מיליון שקל תוך מעבר מהפסד לרווח, שנבע בעיקרו מפסיקת העליון על ביטול מסקנות וינוגרד בקשר לריבית ההיוון על הקצבאות (14.1 מיליון) וכן משיפור רווחי ההשקעות.

AIG עם תפוקה 63.4 ורווח של 10.8 מיליון שקל (52 והפסד 9 מיליון שקל אשתקד) – גידול בתפוקה של 21.9% ושיפור רווחיות של 19.8 מיליון שקל תוך מעבר מהפסד לרווח. עיקר השיפור נובע מרווחי השקעות (10.1 מיליון שקל) וכן מירידה משמעותית בתביעות אחריות מקצועית.

החברות הקטנות בתחום הן :

ביטוח ישיר – מקום 10 עם תפוקה 11.6 מיליון שקל ורווח 4.5 מיליון שקל (לעומת 11 מיליון ורווח 2.4 מיליון שקל אשתקד). לחלק החבויות בביטוחי הדירה יש נוכחות בתפוקת התחום בחברה. עיקר השינוי ברווח נובע מפסק דין העליון והקטנת ההתחייבויות (1.2 מיליון שקל).
שירביט (11) עם תפוקה 12.4 מיליון שקל ורווח של 3.5 מיליון שקל (11 מיליון שקל והפסד 0.6 מיליון שקל אשתקד) – לשירביט יש בנוסף לחבויות הדירה גם פעילות/נוכחות קטנה יחסית בחבויות עסקי/הנדסי.
עיקר השינוי ברווח (4.1 מיליון שקל) מקורו בשיפור חיתומי עקב התפתחות חיובית של תביעות ורק מקצתו מגידול רווחי השקעות.

שלמה (12) – עם תפוקה של 4.6 מיליון והפסד של 0.8 מיליון שקל (1.5 מיליון שקל והפסד של 0.4 מיליון שקל אשתקד), למרות הגידול בתפוקה ורצון לכניסה הדרגתית לתת תחום עסקי. התחום אינו משמעותי.
החברות החדשות (ליברה ווישור) עדיין לא פעילות בתחום זה.

סיכום

תחום החבויות הינו הקטן ביותר באלמנטרי ובדרך כלל מציג הפסדים מאזניים הנגרמים בעיקר על ידי חבות המעביד וצד ג', בצד רווחים לא משמעותיים של חבות מקצועית ומוצר.
ברבעון הנוכחי פסיקת העליון בנושא ריבית ההיוון בנזקי גוף והעמדתה על 3% ביטלו למעשה את ממצאי וינוגרד וגרמו לעדכון חד פעמי של 355.3 מיליון שקל.
רווחי השקעות יוצאי דופן, שהגיעו ל-454.1 מיליון שקל בחציון, בישרו על חציון יוצא דופן ורווחי אפילו באופן משמעותי. בעבר טענו שרק רווחי הון יוצאי דופן יוכלו לתת מענה לבעיות החיתום הגרוע של חבות המעביד וצד ג' ברוב החברות ועשויים להביאו לאיזון ואפילו רווח קטן ובחציון הנסקר זה קרה.
גם אם ננטרל את השפעת פסיקת העליון, התחום יכול היה להציג רווחיות (קטנה) בגלל רווחי ההשקעה החריגים.
לאחר הרבעון ובהנחה שנחזור ל"שגרה" ובמקרה שרווחי ההשקעות יהיו פחות טובים (כצפוי) – הבעיות החיתומיות של חבות המעביד וצד ג' עלולים לצוף בחזרה.
אין ספק שפסיקת העליון ורווחי ההשקעות חייבים לתמרץ את החברות להתחיל ולנהל את תתי התחומים הבעייתיים בצורה שונה מבעבר, שהרי "לא לעולם חוסן" וחיבור (מקרי) של שתי ההשפעות (פסיקת העליון ורווחי השקעות) כנראה שלא יחזור ברבעונים הבאים.

תוצאות תחום חבויות בחציון הראשון של 2019, והשוואה ל-2018 (במיליוני שקלים)

תוצאות תחום חבויות בחציון הראשון של 2019, והשוואה ל-2018 (במיליוני שקלים)

תוצאות תחום חבויות בחציון הראשון של 2018 (במיליוני שקלים)