תופעה: חברות ביטוח פועלות להחריג עגורנים מביטוח עבודות קבלניות

תופעה: חברות ביטוח פועלות להחריג עגורנים מביטוח עבודות קבלניות

על מנת שלא לאשר מחדש פוליסות ביטוח המצומצמות ביחס למצב הנוכחי, עושות חברות הביטוח שימוש ברשימות הפוליסה, עבורן לא נדרש לקבל אישור מהפיקוח על הביטוח, טענתן המרכזית של חברות הביטוח היא שהקמת עגורנים ופירוקם אינם מהווים חלק מהעבודות הקבלניות ולכן הם אינם מכוסים בפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?