חברת ביטוח הרשומה ברשות הפלסטינית מערערת על פסיקה שסילקה תביעת שיבוב שלה

חברת ביטוח הרשומה ברשות הפלסטינית מערערת על פסיקה שסילקה תביעת שיבוב שלה

בית משפט השלום קיבל את טענתה של חברת התעופה הנתבעת בבקשתה לסילוק התביעה נגדה על הסף, כי התובעת אינה "מבטחת" לפי חוק חוזה הביטוח ועל כן אינה רשאית לתבוע מכוח עילת התחלוף בישראל, המערערת טוענת כי שופט השלום שגה בהתעלמו משאלת ברירת הדין ויש להחיל על המקרה שבנדון את הדין הפלסטיני

רוצים להמשיך לקרוא?