ח"כ מיקי לוי מציע להתנות מתן רישיון רכב או חידושו בהתקנת מערכת המונעת השארת ילד ברכב

ח"כ מיקי לוי מציע להתנות מתן רישיון רכב או חידושו בהתקנת מערכת המונעת השארת ילד ברכב

על פי דברי ההסבר להצעת החוק, בשנים האחרונות ישנה עלייה משמעותית בתמותת ילדים ובפציעתם כתוצאה מהשארתם ברכב

רוצים להמשיך לקרוא?