חלק גדול מהחברות מתמחרות את ענף הרכב בחסר

חלק גדול מהחברות מתמחרות את ענף הרכב בחסר

אמנם תוצאות הרבעון הראשון בענף הן חיוביות ביותר, אך צריך לזכור כי בסך הכל ענף הביטוח הכללי החזיר את הפסדי דצמבר 2018 אני מצטער להדגיש כי כולנו בענף הביטוח עוד נתגעגע לתוצאות הרבעון הראשון 2019

רוצים להמשיך לקרוא?