"חשש לנזק" – מה המשמעות לכך בביטוח ימי?

"חשש לנזק" – מה המשמעות לכך בביטוח ימי?

המילים "קיים חשש" אינן תחליף למילים "אירע נזק", ולכן אפשר לומר כי תשלום על בסיס של חשש לנזק בפוליסה לביטוח ימי אינו תשלום על פי הספר. המבטחים ביטחו את הטובין מפני נזק ממשי ובשום אופן לא מפני חשש לנזק

רוצים להמשיך לקרוא?