טחינת הנסיך תובעת 18.4 מיליון שקל ממגדל עקב הנזק שנגרם לה מגילוי חיידקי סלמונלה בטחינה

טחינת הנסיך תובעת 18.4 מיליון שקל ממגדל עקב הנזק שנגרם לה מגילוי חיידקי סלמונלה בטחינה

מגדל ביטחה את המפעל והפעילות בו לפי מפרט ביטוחים מיוחד המבטיח כיסוי למגוון רחב של אירועים וסיכונים וכל אחת מהפוליסות המצורפות לכתב התביעה מכסה את הנזקים המתוארים בו, ובכלל זה ביטוח אש מורחב הכולל כיסוי ל"כל הסיכונים" לרבות מקרה של קלקול סחורה או זיהום מוצרים שיוצרו במפעל, ביטוח חבות המוצר ועוד

רוצים להמשיך לקרוא?