טיוטת חוזר: בדיקה בהר הביטוח טרם חידוש ביטוח דירה – אחת לשלוש שנים בלבד

טיוטת חוזר: בדיקה בהר הביטוח טרם חידוש ביטוח דירה – אחת לשלוש שנים בלבד

עוד מוצע לקבוע, שחברת ביטוח המקבלת בקשה לצרף מועמד לביטוח שיש לו פוליסה בחברה אחרת, תברר האם ברצונו לבטל את הפוליסה הקיימת או שהוא חפץ בכפל ביטוחים. אם המועמד הסכים לכך, חברת הביטוח החדשה תפנה למבטחת בפוליסה המקורית ותדאג לבטל את הפוליסה, אם הפוליסה לא בוטלה, חברת הביטוח החדשה תישא בסכום הפרמיות ששילם המבוטח ביתר

רוצים להמשיך לקרוא?