יו"ר הוועדה האלמנטרית ישראל גרטי לחברות הביטוח: האריכו אוטומטית את הביטוחים במהלך חודש אוקטובר

יו"ר הוועדה האלמנטרית ישראל גרטי לחברות הביטוח: האריכו אוטומטית את הביטוחים במהלך חודש אוקטובר

גרטי: הואיל ואנו צועדים לקראת תקופת סגר מוחלטת של שבועיים לכל הפחות, אנו צריכים להערך כבר עתה לחידושי ביטוח באוקטובר. לחברות הביטוח קיימת אפשרות רגולטורית על פי הוראת השעה להאריך את הפוליסה ללא הסכמה מוקדמת של הלקוח לתקופה של עד 21 יום

רוצים להמשיך לקרוא?