ייצוגית: חברות הביטוח משנות את שווי כלי הצמ"ה כדי להקטין את תגמולי הביטוח

ייצוגית: חברות הביטוח משנות את שווי כלי הצמ"ה כדי להקטין את תגמולי הביטוח

החברות נגדן הוגשה התביעה הייצוגית הן הראל, הפניקס וכלל ביטוח. על פי התביעה, החברות קובעות את שווי הציוד לצורך חישוב פרמיית הביטוח ללא התחשבות בגיל הציוד. לעומת זאת, בעת חישוב גובה תגמולי הביטוח הן נוקטות בשווי האמתי של הציוד

רוצים להמשיך לקרוא?