ייצוגית: לאחר גניבה או טוטל לוס – חברות הביטוח אינן משיבות את התשלום תמורת כתבי שירות

ייצוגית: לאחר גניבה או טוטל לוס – חברות הביטוח אינן משיבות את התשלום תמורת כתבי שירות

בייצוגית שהוגשה על ידי המועצה הישראלית לצרכנות נטען כי חברות הביטוח מוכרות למבוטחים כתבי שירות אך במקרה של אירוע ביטוחי ששולל את השימוש בשירות, החברות אינן משיבות את החלק היחסי שלא נוצל

רוצים להמשיך לקרוא?