ייצוגית נגד AIG בטענה לאי גילוי מדיניות הצמדה ללקוחותיה במסגרת פוליסת ביטוח דירה

ייצוגית נגד AIG בטענה לאי גילוי מדיניות הצמדה ללקוחותיה במסגרת פוליסת ביטוח דירה

לדברי המבקשת, מעולם לא נמסר לה כי דמי הביטוח יוצמדו למדד זה או אחר והיא סברה כי דמי הביטוח שסוכמו מראש עבור כל תקופת הביטוח הם אלו אשר נגבו בפועל ובמדויק. לטענתה, החברה הטעתה את לקוחותיה ולא ציינה בפניהם את כלל העובדות הרלוונטיות להתקשרות

רוצים להמשיך לקרוא?