ירידה ברווחי השקעות פגעה בתחומי החובה והחבויות, שיפור משמעותי ברכב רכוש

ירידה ברווחי השקעות פגעה בתחומי החובה והחבויות, שיפור משמעותי ברכב רכוש

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר. תפוקת 12 החברות הגיעה ב-2018 ל22.353 מיליארד שקל - גידול של כ-955 מיליון שקל המהווים כ-4.4%. תוצאות אלמנטרי 2018 ברמת חברות

רוצים להמשיך לקרוא?