למרות האיסור, הרחבת נזקי גוף לביטוח חובה שוב על המדפים

למרות האיסור, הרחבת נזקי גוף לביטוח חובה שוב על המדפים

ב-2003 אסר הפיקוח על הביטוח לשווק את ההרחבה לאחר שלא מצא לה צידוק אקטוארי או ערך מוסף למבוטחים. לפוליסה נודע, כי נכון למועד זה לפחות ארבע חברות ביטוח מציעות את ההרחבה. רשות שוק ההון: אנו בודקים את הנושא

16 שנה לאחר שהפיקוח על הביטוח אסר על הענף לשווק את הרחבת נזקי גוף לביטוח חובה לרכבים פרטיים, מתברר שההרחבה האמורה מצאה את דרכה חזרה לענף. מבדיקת פוליסה עולה, כי נכון להיום, לפחות ארבע חברות ביטוח משווקות את ההרחבה בצורות שונות.
בתחילת העשור הקודם נהגו חברות הביטוח למכור הרחבה לפוליסה המכסה חבות כספית שהמבוטח עשוי לחוב בה בגין נזק גוף שנגרם לצד שלישי על ידי הרכב המבוטח ואשר אינה מכוסה בביטוח החובה לרכב. בדיקה של הפיקוח, שנעשתה ב-2003, העלתה כי אין הצדקה אקטוארית לביסוס הכיסוי בענף. על פי הפיקוח, חברות הביטוח ביקשו להמשיך ולמכור את ההרחבה, אך לא הצליחו לשכנע כי יש בכיסוי ערך מוסף ללקוחות. על כן, בדוח השנתי של הפיקוח על הביטוח ל-2003, הודיע המפקח דאז, אייל בןשלוש, על ביטול הכיסוי הזה.

בבדיקה עם כל חברות הביטוח נודע כי ההרחבה שמשווקת בהווה מכוונת בעיקר לכלים ללא רישיון, או לכלים כבדים שעשויים לגרום נזק לצד שלישי בעת פעולות של פריקה וטעינה. פעולת הפריקה והטעינה אינה "תאונת דרכים" כמשמעה בחוק הפלת"ד ולכן מצריכה הרחבה ביטוחית.

בדיקת פוליסה מול חברות הביטוח העלתה את הממצאים הבאים:
הכשרה משווקת את התוכנית לרכבים פרטיים עם גבול אחריות של חצי מיליון שקל. בנוסף, חברת הביטוח משווקת את המוצר גם לרכבים שאינם מצריכים רישיון נהיגה (כלי רכב שאינם חייבים בביטוח חובה על פי חוק).
מהפניקס נמסר: "אנחנו פועלים בהתאם להנחיית רשות שוק ההון, שאוסרת על שיווק ההרחבה ברכבים המבוטחים במסגרת הפוליסה התקנית לביטוח רכב".
באיילון, ושירביט משווקים את ההרחבה למשאיות ורכבים כבדים מעל ל-3.5 טון, אך לא לרכבים פרטיים.
הראל, שלמה ביטוח, AIG, ליברה וWesure מסרו כי אינן משווקות את ההרחבה.
מגדל, מנורה מבטחים וכלל ביטוח ביקשו שלא להתייחס.
שומרה, ביטוח ישיר וביטוח חקלאי לא השיבו לפנייה.
תגובת רשות שוק ההון: אנו בודקים את הנושא.