מכבי פרסמה בפעם השנייה את מכרז ביטוחי הרכוש, החבויות והכספים

מכבי פרסמה בפעם השנייה את מכרז ביטוחי הרכוש, החבויות והכספים

במכבי מסרו לפוליסה כי מדובר במהלך שננקט לאחר שהמבטחים ביקשו דחיה במועד האחרון להגשת הצעות עקב משבר הקורונה, המכרז מוגדר כהתקשרות ישירה ללא סוכן

רוצים להמשיך לקרוא?