מכרז הביטוח של הטכניון: המבוטח קובע את עמלת הסוכן

מכרז הביטוח של הטכניון: המבוטח קובע את עמלת הסוכן

מכרז ביטוחי הרכב של הטכניון שפורסם בימים אלה לא רק מכתיב את אופן בחירת הסוכן אלא גם קובע את עמלתו – 7% מהפרמיה בביטוח רכב רכוש ו-3.25% מהפרמיה ברכב חובה הטכניון בתגובה: הטכניון קבע את עמלות הסוכנים, באופן המקובל בענף ובאופן שיאפשר לסוכנים השונים לתת שירות ראוי לטכניון, כפי שנהוג היה עד היום

רוצים להמשיך לקרוא?