מעגל הקסמים של התביעות בשם מבוטחים בעולם ביטוחי הרכב / מאת עו"ד ליטל ענבר

מעגל הקסמים של התביעות בשם מבוטחים בעולם ביטוחי הרכב / מאת עו"ד ליטל ענבר

בתביעות נגד צדדים שלישיים המנוהלות על ידי גורמים פרטיים, לוח הזמנים אינו כפוף לרגולציה הקיימת, אלא לרצונם הטוב של אותם גורמים ולרוב תהליך סילוק התביעות מולם ממושך ומורכב. חלק ראשון

רוצים להמשיך לקרוא?