משרד המשפטים סירב להכיר באישורי ביטוח בפורמט החדש

משרד המשפטים סירב להכיר באישורי ביטוח בפורמט החדש

לאחר היוודע דבר קיומה של הרפורמה עדכנו במשרד המשפטים את הנוהל וניאותו לקבל את האישור בנוסח החדש. משרד המשפטים בתגובה: המשרד לא עודכן על ידי הגורמים הרלוונטיים על כניסתה לתוקף של הרפורמה. לכשנודע לנו, מחלקת רישיונות קיבלה את האישורים החדשים וכל חברה שנדחתה, יכולה לשוב ולהגיש את האישור החדש

רוצים להמשיך לקרוא?