משרד התחבורה מאריך את תוקפם של רישיונות נהיגה ורכב; לא מעדכן את המערכות המחוברות לחברות הביטוח

משרד התחבורה מאריך את תוקפם של רישיונות נהיגה ורכב; לא מעדכן את המערכות המחוברות לחברות הביטוח

אתגר נוסף לחברות הביטוח בימים של חוסר ודאות: רישיונות נהיגה שיפוג תוקפם בפרק הזמן שעד 14 ביוני יוארכו אוטומטית ב-90 יום, רישיון רכב שתוקפו מסתיים עד 16 באפריל, יוארך אוטומטית ב-30 יום נוספים

משרד התחבורה החליט להאריך ב-90 יום את התוקף של רישיונות נהיגה אשר יפוג תוקפם בפרק הזמן שעד 14 ביוני 2020, כך עולה מהוראת שעה עליה חתם שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' ביום ב'.

מדובר בהנחיות חדשות שפורסמו, ובנוסף פורסם גם צו תעבורה העוסק בהארכת תוקף של רישיון רכב. על פי הצו, רישיון רכב שתוקפו מסתיים מ-16 במרץ עד 16 באפריל, יוארך אוטומטית ב-30 ימים נוספים.

עם זאת, המידע לא יבוא לידי ביטוי במערכות המחשב של משרד התחבורה, המזינות תדיר את חברות הביטוח. החברות נדרשות לקבל החלטות במסגרת טיפולן בתביעות, על בסיס המועדים והתקופות כפי שנקבעו בתקנות ובצו ולא על פי הנתונים במאגר המידע.

בהוראת השעה נקבע גם, כי כל מי שרישיונו הותלה החל מ-16 במרץ, ההתליה תחשב בטלה ותחודש ב-15 בספטמבר 2020.

הוראת השעה העוסקת ברישיונות נהיגה כוללת גם ארבעה סעיפים נוספים: האגרה בעד תקופת ההארכה תיכלל באגרת חידוש רישיון הנהיגה, ומי שרישיונו יוארך ישלם אותה עד 90 יום מתום תקופת ההארכה. כמו כן, מי שנדרש לבצע בדיקות רפואיות חוזרות, יעבור אותן עד 90 יום מתום תקופת ההארכה. בעל רישיון נהיגה החייב בבחינות או בבדיקות יעבור אותן עד 90 יום מתום תקופת ההארכה. ולבסוף ישנה התייחסות גם לנהגים חדשים: אם במהלך התקופה שעד 14 ביוני הסתיימה התקופה של נהג חדש והוא זכאי לחידוש רישיון, אזי הוא לא ייחשב עוד נהג חדש בתקופת ההארכה.