נזק מתמשך למבנה מחמת צמחייה עבותה שפלשה מחלקה סמוכה / מאת יעקב קיהל

נזק מתמשך למבנה מחמת צמחייה עבותה שפלשה מחלקה סמוכה / מאת יעקב קיהל

המבטחת, שטרם כריתת חוזה הביטוח לא סקרה את האתר ולא דרשה נקיטת כל אמצעי בטיחות, כפרה באחריותה על פי הפוליסה * היא סברה שהמקרה נשוא התביעה ונזקיו אינם מכוסים בפוליסה בשל היותם צפויים

רוצים להמשיך לקרוא?