סוכן הביטוח אודי דגן מקים חברת ביטוח חדשה – תפעל באופן ישיר ודיגיטלי

סוכן הביטוח אודי דגן מקים חברת ביטוח חדשה – תפעל באופן ישיר ודיגיטלי

שם החברה: הארט חברה לביטוח בע"מ. החברה צפויה לפעול בתוך מספר חודשים בכפוף לעמידה בכל דרישות הרגולציה והתנאים המחויבים מטעם משרד האוצר לצורך קבלת רישיון מבטח. עו"ד ג'ון גבע ליווה מבחינה משפטית את תהליך ההקמה

רוצים להמשיך לקרוא?