סלינגר קבעה סופית: ביטוח הסעה שיתופית לא יצריך רכישת פוליסה ייעודית

סלינגר קבעה סופית: ביטוח הסעה שיתופית לא יצריך רכישת פוליסה ייעודית

רשות שוק ההון פרסמה עמדה בנושא ה"קארפול" אשר זהה לטיוטה שפורסמה ביולי ונקבע בה כי הסעה שיתופית, העומדת בתקנות התעבורה, מכוסה במסגרת פוליסות ביטוח רכב חובה ורכב רכוש

רוצים להמשיך לקרוא?