סקר סוכני הביטוח: כלל ביטוח במקום הראשון מבין הגדולות בשביעות הרצון

סקר סוכני הביטוח: כלל ביטוח במקום הראשון מבין הגדולות בשביעות הרצון

שומרה במקום הראשון מבין כלל החברות ושירביט היא השנייה

סקר עמדות סוכני הביטוח לרגל כנס אלמנטר 2019 מלמד כי הסוכנים הכי שבעי רצון מחברת כלל ביטוח. חברת הביטוח איילון במקום הראשון מבחינת התעריפים לסוכנים בקרב חברות הביטוח הגדולות.
על פי הציון הממוצע בחברות הגדולות: כלל ביטוח במקום הראשון בין הגדולות, איילון במקום השני, הראל במקום השלישי ולאחר מכן הפניקס, מגדל ומנורה מבטחים. בקרב החברות הבינוניות והקטנות: שומרה במקום הראשון בקרב כלל החברות, שירביט במקום השני בקרב כלל החברות, שלמה במקום השלישי, ביטוח חקלאי במקום הרביעי והכשרה במקום החמישי.
22% מסוכני הביטוח ממליצים לא לעבוד עם הפניקס, השיעור הגבוה ביותר בקרב חמש חברות הביטוח הגדולות, לעומת 53% שממליצים לעבוד עמה. 11% ממליצים לא לעבוד עם מנורה לעומת 43% שממליצים לעבוד איתה. מביו החברות הקטנות 23% ממליצים לא לעבוד עם ביטוח חקלאי לעומת 50% שממליצים לעבוד עם החברה. המומלצות ביותר לעבודה עם הסוכנים הן איילון מבין הגדולות ושומרה מבין הקטנות.
את הסקר ערכה לשכת סוכני הביטוח בחודש אוקטובר האחרון, השתתפו בו 706 סוכני ביטוח שהם חברי לשכה מתוך כלל חברי הלשכה שאליהם בוצעה פנייה. המשתתפים ענו במרוכז על 2,377 שאלות ודירגו את שביעות הרצון שלהם בנוגע לחברות הביטוח השונות הפועלות בישראל.
הסקר נערך באמצעות מכון המחקר שריד.
נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד: "סוכני הביטוח חיים את השטח ומשרתים את הלקוחות. הסקר הזה נותן תמונת מצב שערכה לציבור לא יסולא בפז. מאות רבות של סוכני ביטוח ניאותו להשתתף ולהביע את דעתם ולדרג. זוהי גם הזדמנות לחברות שלא הגיעו למקומות הראשונים לבצע מקצה שיפורים עד לכנס שיוצג בשנה הבאה".
חברת כלל ביטוח היא חברת הביטוח שסוכני הביטוח הם הכי שבעי רצון לעבוד איתה ונתנו לה את הציון הגבוה ביותר בקרב 6 חברות הביטוח הגדולות בישראל. כלל ביטוח גברה על הראל, הפניקס, איילון, מגדל ומנורה וזכתה לציון של 7.59. כך עולה מסקר שביעות הרצון של סוכני הביטוח, שנחשף בכנס אלמנטר 2019 של לשכת סוכני הביטוח.
בחברות הביטוח הבינוניות והקטנות – 23% מהסוכנים  ממליצים שלא לעבוד עם חברת ביטוח חקלאי, ורק 5% ממליצים שלא לעבוד עם חברת שירביט.
הסקר בחן סוגיות נרחבות מעולמם של סוכני הביטוח, חלקן רגישות מאוד מבחינת הסוכנים.
איסוף השאלות נערך באופן מקוון ונבדקו מדדי שביעות רצון שנוגעים לשירות שמעניקה חברת הביטוח בתחומים שונים כגון טיפול בתביעות, מקצועיות העובדים, זמינותם, גמישות החיתום, קבלת החלטות הנוגעות לתשלום התביעות, שקיפות בחישוב העמלות ועוד. כמו כן נבחנה הנכונות של סוכן הביטוח להמליץ על חברת הביטוח בפני קולגה, ועל רצון להימנע מלעבוד מול אותה חברה.
הסקר בחן גם את עניין ההימנעות מלעבוד עם חברת ביטוח מסוימת. בנוגע לשביעות הרצון הכללית מאיכות השירות שמעניקות חברות הביטוח, הגיעה חברת כלל ביטוח למקום הראשון בקרב 6 חברות הביטוח הגדולות עם ציון של 7.59. בקרב 5 החברות הקטנות והבינוניות נמצאת שירביט במקום הראשון עם ציון של 8.03.
בבחינת התעריפים הגיעה איילון למקום הראשון עם ציון של 7.48. במקום הראשון בין החברות הבינוניות והקטנות נמצאת שירביט במקום הראשון עם ציון של 8.06 בקרב הסוכנים שנדגמו בסקר.
בנושא הגמישות בתחום החיתום נמצאת איילון במקום הראשון בקרב החברות הגדולות עם ציון של 7.27. שירביט עם ציון של 8.21 בין הקטנות והבינוניות. הטיפול בתביעות נבחן אף הוא בסקר, וחברת כלל ביטוח הגיעה למקום הראשון עם ציון של 7.61 בקרב הסוכנים, שומרה במקום הראשון בין הבינוניות והקטנות עם ציון של 7.93.
באשר לשאלת ההוגנות בהחלטות בנושא תשלום תביעות נמצאת כלל ביטוח במקום הראשון עם ציון של 7.71 בקרב הסוכנים ושומרה עם ציון של 7.91 בין החברות הקטנות והבינוניות. בסוגיית תשלום לפנים משורת הדין נמצאות כלל ביטוח עם ציון 6.86 ושירביט עם 7.34 בשתי הקטגוריות המדוברות.
בעניין רמת  המקצועיות של העובדים נמצאת כלל ביטוח עם ציון של 7.86 בין החברות הגדלות ושירביט עם ציון של 8.43 בקטנות והבינוניות. ברמת הזמינות וקלות השגה של העובדים נמצאת כלל במקום הראשון עם ציון של 7.88, ושירביט עם ציון של 8.37.
הסקר בא ובחן גם את עניין שקיפות חישוב העמלות בחברה, בו זכתה כלל במקום הראשון עם ציון של 7.13 ושירביט עם ציון של 7.79 בין הבינוניות והקטנות. בעניין נוחות העבודה בפורטל של חברת הביטוח שוב זכתה כלל ביטוח בציון של 8.12 ושירביט במקום הראשון בקטגוריה של הבינוניות והקטנות עם ציון של 7.94.
הממשק הסלולרי של חברת הביטוח – הראל זכתה בציון של 6.96 שהוא הגבוה בין החברות הגדולות ושירביט בציון 7.09 שהוא הגבוה בין הבינוניות והקטנות. בסוגיית התמיכה הטכנית הגיעה כלל ביטוח למקום הראשון בין הגדולות עם ציון של 8.3, ואילו שומרה לציון של 8.41 בקטגוריה השנייה של גודל החברות.
סוגייה אחרת שלגביה נשאלו הסוכנים נוגעת במתן פתרונות לכיסויים בתחום העסקי, שם איילון הגיעה לציון הגבוה בין הגדולות של 7.65 ושירביט לציון של 7.32 בין הבינוניות והקטנות. הסקר גם שאל את הסוכן או הסוכנת: באיזו מידה אתה מרגיש/ה מחובק/ת על ידי צוות החיתום שמטפל בך? הציון הגבוה היה לחברת כלל ביטוח ועמד על 7.6 ובין הקטנות והבינוניות לחברת שומרה עם 8.44.
סוגייה אחרת, רגישה יותר מבחינת הסוכנים בחנה: באיזו מידה החברה פוגעת בך בפעילותה הישירה בביטוח אלמנטרי? חברת הפניקס זכתה לציון הגבוה – 7.37 ובין הקטנות והבינוניות – חברת שירביט עם 6.32. שאלה אחרת, גם היא רגישה מבחינת הסוכנים הייתה: באיזו מידה אתה נפגע בגלל הורדת שיעור עמלתך בגין הנחה ללקוח? במקום הראשון הייתה חברת איילון בין הגדולות עם ציון של 6.91 ובין הבינוניות והקטנות – הכשרה ביטוח עם ציון של 6.7.

ביניים: לא רק חברות הביטוח

בתחום ספקי השירות החיצוניים בענף שירותי הדרך דורגה סטארט במקום הראשון עם נתח שוק של 26%. אחריה דרכים עם נתח של 17% ושלישית שלמה סיקסט עם נתח של 14%.
בתחום מערכות ה-CRM לסוכנים דורגה ראשונה באפי עם נתח של 51%, אחריה רבידי תוכנה עם 17% ושלישית – אלוני עם 9%.
בתחום נזקי הצנרת – 25% מהסוכנים השיבו כי הם עובדים עם שרברב פרטי. 24% השיבו כי הם עובדים עם חברת נתב, 19% עם חברת נץ ו-17% עם חברת מילגם.

תגובות

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, מסר: "תוצאות הסקר משקפות עבודה מקצועית, מאומצת ויסודית שאנו עושים בחברה, מתוך רצון אמתי להעניק לסוכנינו את השירות הטוב ביותר בענף, כדי שהם יוכלו להמשיך ולהעניק את השירות האיכותי והמקצועי ביותר ללקוחותיהם. כפי שאמרנו לא פעם, סוכני הביטוח מהווים את חוד החנית של החברה, ואנו גאים על מערכת היחסים ארוכת השנים שבנינו עמם, המושתתת על מחויבות, הוגנות ואמון הדדי. אני מבקש להודות לסוכנינו על ההוקרה ולהנהלת כלל ועובדיה, על המובילות ועל המחויבות הגדולה להצלחת החברה".
שלומי נחום, מנכ"ל שירביט: "אני מבקש להודות לסוכנים על האמון הגדול בחברה. זו תוצאה של עבודה רבה וייחודית למען הסוכנים. אני מבקש להודות גם למנהלים שנרתמו לעשייה ויחד יצרו שינוי אדיר. פנינו אל העתיד להמשך פיתוח עסקי והתחדשות יחד עם הסוכנים"

ממנורה מבטחים נמסר כי "החברה רואה חשיבות בקיום הסקר ובתוצאותיו. החברה תלמד את תוצאות הסקר ותפעל לשיפור ושדרוג השירות במקומות הנדרשים לכך".

סטארט היא ספקית השירות הגדולה ביותר מחוץ לפוליסה

באפי היא מערכת ניהול המשרד הנפוצה ביותר

 נזקי צנרת: חברת הניהול הטובה ביותר – אב הבית