עיריית תל אביב על נזקי השטפונות: מדובר באירוע טבע נדיר שאין לעירייה אחריות עליו

עיריית תל אביב על נזקי השטפונות: מדובר באירוע טבע נדיר שאין לעירייה אחריות עליו

העירייה מבוטחת בחברת איילון דרך גבאי סוכנות לביטוח, הפרמיה ששילמה העירייה מאוגוסט 2016 ועד סוף שנת 2017 עמדה על 8.78 מיליון שקל

"בימים אלו בודקת עיריית תל אביב-יפו את נסיבות האירוע על כל היבטיו. עם זאת, יש לציין שעל פני הדברים, נראה שמדובר באירוע טבע נדיר שאין אחריות לעירייה בגינו". כך מסרה עיריית תל אביב לפוליסה, בתגובה לשאלה על האחריות הביטוחית שזו נושאת בעקבות נזקי הסופה ואסון המעלית שהתחרשו בסוף השבוע האחרון.

העירייה מבוטחת בחברת איילון (שנמנעה מלהגיב עד כה), באמצעות גבאי סוכנות לביטוח. על פי דוח מבקר העירייה, בשנות החיתום 2012 – 2013 ו– 2014, ההשתתפות המצטברת של העירייה הייתה רק 12 מיליון שקלים וניתן לראות כי בפועל חברת הביטוח נשאה בעלויות מהותיות שקשורות לתביעות נגדה.

ב-2015 סכום ההשתתפות העצמית עלה ל-15.5 מיליון שקל ובשנתיים הבאות (2016-2017) עלה ל-16 ו-16.5 מיליון שקל בהתאמה. הפרמיה ששילמה העירייה מאוגוסט 2016 ועד סוף שנת 2017 עמדה על 8.78 מיליון שקל, כאשר הפרמיה העיקרית שולמה על פוליסה ביטוח לרכוש 3.94 מיליון שקל וצד ג' ב-3 מיליון שקל.