על אחריות המבטח בגין נזק שאירע לסחורה בהימצאה במחסן בעל מחסן הנמצא בהליכי פירוק / מאת יעקב קיהל

מן הפן העובדתי נראה שהסחורה נתקבלה לאחסנה על ידי נציגי המחסן בלי שאובחן בה כל סימן לפגם ושהנזק אירע בתקופת השהייה במחסן

רוצים להמשיך לקרוא?