על הניזוק לנקוט בכל האמצעים הסבירים להקטנת נזקו

על הניזוק לנקוט בכל האמצעים הסבירים להקטנת נזקו

עם זאת, אין להטיל על הניזוק נטל נוקשה ורחב, אין לחייבו לנסות כל טיפול רפואי אפשרי ואין לצפות שייצא מגדרו כדי להקטין את נזקיו

רוצים להמשיך לקרוא?