על סבירות מבטח בהתנאות מיגון בביטוח רכוש/ מאת יעקב קיהל

על סבירות מבטח בהתנאות מיגון בביטוח רכוש/ מאת יעקב קיהל

אין ספק כי מערכת המיגון, הפיזי והאלקטרוני, ונוהלי הפעלתה, הם רכיב חיוני ויסודי בהערכת סיכוני הפריצה, ומהווה "ענין מהותי" בחיתום הסיכון

רוצים להמשיך לקרוא?