על שימוש בדירת מגורים כגן ילדים על ידי השוכר – האם מבוטח? / מאת יעקב קיהל

על שימוש בדירת מגורים כגן ילדים על ידי השוכר – האם מבוטח? / מאת יעקב קיהל

: המסקנה המתבקשת היא כי לא בשינויים עסקינן (בין אם זוטרים ובין אם מהותיים(, אלא בסוג אחר של "מהות עסקית", למשל, סיכוני צד שלישי בגן ילדים כלפי שכנים ובמיוחד כלפי הילדים, בפעילות היומיומית, ביציאה אל השטח, בתקופות ההתיישנות ובחישובי תוחלת החיים, חמורים לאין שיעור מסיכוני דירת מגורים

רוצים להמשיך לקרוא?