עשור של טלטלות בביטוח רכב חובה / מאת חגי שפירא

עשור של טלטלות בביטוח רכב חובה / מאת חגי שפירא

בשנים הראשונות (2015-2010) רווחיות החובה הייתה דומיננטית ביותר ואינה בת השוואה לרווחיות רכב רכוש. החל משנת 2017 התהפכה המגמה ותחום רכב רכוש מוביל ברווחיותו. עשור בביטוח חובה 2010-2019

רוצים להמשיך לקרוא?