פלפולי פסח – מכירת החמץ וביטוחו / מאת עו״ד שייקה רקובסקי

פלפולי פסח – מכירת החמץ וביטוחו / מאת עו״ד שייקה רקובסקי

"לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך" (שמות יג, ז') ובהמשך (שם יב, יט) "שבעת ימים לא ימצא שאור בבתיכם"

רוצים להמשיך לקרוא?