פעילות תיק הביטוח האלמנטרי של סוכנות מינצ'יקוב-רטמן חוברת לבטח תורן

פעילות תיק הביטוח האלמנטרי של סוכנות מינצ'יקוב-רטמן חוברת לבטח תורן

שרון שחם, מנכ"לית בטח תורן סוכנות לביטוח בע"מ: הפעילות חוברת לבטח תורן תוך הרחבת הסניף הצפוני שלנו בחיפה, ואין לי כל ספק, כי זו תוביל להצלחות רבות ומשותפות כבר בתקופה הקרובה

רוצים להמשיך לקרוא?