קופר נינווה תפיק פוליסת אחריות מקצועית רפואית לרופאי ארצ"י

קופר נינווה תפיק פוליסת אחריות מקצועית רפואית לרופאי ארצ"י

מדובר בכיסוי ביטוחי של ברוקר הביטוח הפרטי הגדול בעולם – Lockton כאשר קופר נינווה משמשת כגורם המשווק וכחתם

רוצים להמשיך לקרוא?